Als juf of meester voor een klas in het basisonderwijs is veelzijdig en uitdagend. Je staat kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar bij tijdens hun leerproces en ontwikkeling en je kunt hen van alle onmisbare tools voorzien, die ze in hun toekomst nodig zullen hebben. Met een hbo- of wo-diploma op zak kun je in twee jaar leraar basisonderwijs worden als zij-instromer.

Wanneer je een aanstelling hebt kunnen vinden of uitzicht hebt op een aanstelling binnen een school, kun je direct zelfstandig voor de klas en volg je daarnaast een studie aan een hogeschool. De kosten voor de studie worden betaald uit een subsidie, die de school waar je gaat werken kan aanvragen.

Resultaat
Behalen van een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs en baanperspectief als zelfstandig docent basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Na afronding ontvang je een getuigschrift (geen diploma).

Toelatingseisen
Toelaatbaar met hbo of wo.

Ik adviseer je om te zorgen voor een strakke en heldere planning, in werk en studie.
Lees Youri's verhaal

Het programma
Een programma zij-instromer in beroep primair onderwijs is een bijzondere manier om in maximaal twee jaar tijd je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs te behalen. Om dit programma te kunnen doorlopen moet je een hbo- of wo-opleiding afgerond hebben en in dienst worden genomen door een schoolbestuur (een ‘bevoegd gezag’) die dit programma met je wil aangaan.

Daarnaast stelt de wet als eis dat je voldoende maatschappelijke ervaring moet hebben. Wat dat precies inhoudt is niet vast-gesteld, maar tijdens het geschiktheidsonderzoek wordt hiernaar gekeken. Het doorlopen van het geschiktheidsonderzoek met positief resultaat dat uitmondt in een geschiktheidsverklaring is de laatste voorwaarde om te kunnen starten als zij-instromer. Op dat moment wordt er een contract getekend door opleiding, werkgever en zij-instromer. De contractvorm en inschaling is verschillend per werkgever.

De school waar je werkt kan vervolgens voor de kosten van de scholing en begeleiding tijdens het traject een subsidie aanvragen bij DUO.

Aanbod in de regio

Hogeschool Viaa:
Naam: Zij-instroomprogramma.
Duur: 2 jaar. (Instroom in september)
Vooropleiding: hbo/wo en een positief resultaat op het geschiktheidsonderzoek.

Lees verder op de website: www.viaa.nl

Hogeschool Windesheim:
Naam: Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) via Zij-instroom.
Duur: 2 jaar (Instroom in overleg).
Vooropleiding: hbo/wo .

Lees verder op de website: www.windesheim.nl

Wil je meer weten? Ga in gesprek met onze instroommakelaars

Graag gaan we (telefonisch) met je in gesprek om een geschikte opleidingsroute te vinden en te sparren over jouw wensen en ideeën!

Maak een afspraak