Om les te kunnen geven in het voortgezet onderwijs, moet je beschikken over een tweedegraads of eerstegraads lesbevoegdheid.

Beschik je over een tweedegraads bevoegdheid, dan mag je ook lesgeven in het praktijkonderwijs, het vso, het vmbo, de onderbouw van de havo en het vwo, het mbo en de volwasseneducatie. Met een eerstegraads bevoegdheid kun je daarnaast nog lesgeven in de bovenbouw van de havo/vwo (klassen 4 t/m 6).

Met een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs mag je dus ook lesgeven in het mbo. Hier bestaan geen wettelijk voorgeschreven bevoegdheden per vak; het bevoegd gezag van de mbo-instelling bepaalt of iemand vakinhoudelijk bekwaam is.
Heb je interesse in lesgeven in zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar onderwijs en/of wil je je focus leggen op een specifiek vak, dan is dit een hele interessante en geschikte opleidingsroute voor jou.

Uitzondering: kunstvakken en lichamelijke opvoeding
Bachelor leraren opleidingen leiden op tot tweedegraads docent. De lerarenopleidingen voor kunstvakken en lichamelijke opvoeding zijn een uitzondering en leiden je als het ware in één keer op tot eerstegraadsdocent. Er is geen tweedegraadsbevoegdheid in te behalen; het zijn zogenaamde ongegradeerde lerarenopleidingen. Na afronding van deze opleidingen ben je bevoegd om les te geven in het basisonderwijs, gehele voortgezet onderwijs en het mbo.

Resultaat
Behalen Bachelor (hbo niveau 6) diploma en baanperspectief als zelfstandig docent vo/vso (gehele vmbo en onderbouw havo/vwo), het praktijkonderwijs, mbo en in het volwassenonderwijs.

Toelatingseisen

  • Toelaatbaar met havo/vwo (met het juiste profiel voor de desbetreffende opleiding), mbo4, bachelor- of masterdiploma. Wanneer je profiel niet past, kun je in aanmerking komen door het behalen van een deficiëntie- of 21+ toets.
  • Ben je niet in het bezit van bovenstaande diploma’s, dan kun je een 21+ toets doen wanneer je 21 jaar of ouder bent.
  • Voor kunstvakken is er een toelatingsexamen.

Aanbod in de regio

Hogeschool Windesheim:
Naam: Lerarenopleiding in de vakken: Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Economie, Engels, Frans, Geschiedenis, Godsdienst en Levensbeschouwing, Gezondheidszorg en Welzijn, Lichamelijk Opvoeding, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde, Technisch Beroepsonderwijs, Wiskunde.
(Docent en Kennismanager Dienstverlening en Producten wordt in deeltijd aangeboden.)
Duur: 4 jaar. (Instroom in september.)
Vooropleiding: mbo4/havo/vwo en 21+ toets.

Lees verder op de website: www.windesheim.nl

ArtEZ Hogeschool voor de kunsten:
Naam: Bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Duur: 4 jaar (Instroom in september).
Vooropleiding: mbo4/havo/vwo.

Naam: Bachelor Docent Muziek
Duur: 4 jaar (Instroom in september).
Vooropleiding: mbo4/havo/vwo.

Naam: Bachelor Docent Theater
Duur: 4 jaar (Instroom in september).
Vooropleiding: mbo4/havo/vwo.

Lees verder op de website: www.artez.nl

Wil je meer weten? Ga in gesprek met onze instroommakelaars

Graag gaan we (telefonisch) met je in gesprek om een geschikte opleidingsroute te vinden en te sparren over jouw wensen en ideeën!

Maak een afspraak