Om les te kunnen geven in het voortgezet onderwijs, moet je beschikken over een tweedegraads of eerstegraads lesbevoegdheid.

Met een tweedegraads bevoegdheid kun je lesgeven in een specifiek vak in het praktijkonderwijs, het vso, het vmbo, de onderbouw van de havo en het vwo, het mbo en de volwasseneducatie. Met een eerstegraads bevoegdheid kun je daarnaast nog lesgeven in een specifiek vak in de bovenbouw van de havo/vwo (klassen 4 t/m 6).

Met een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs mag je dus ook lesgeven in het mbo. In het mbo bestaan geen wettelijk voorgeschreven bevoegdheden per vak; het bevoegd gezag van de mbo-instelling bepaalt of iemand vakinhoudelijk bekwaam is.
Heb je interesse in lesgeven in zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar onderwijs en/of wil je je focus leggen op een specifiek vak, dan is dit een hele interessante en geschikte opleidingsroute voor jou.

Uitzondering:
kunstvakken en lichamelijke opvoeding

Bachelor lerarenopleidingen leiden op tot tweedegraads docent. De lerarenopleidingen voor kunstvakken en lichamelijke opvoeding zijn een uitzondering en leiden je als het ware in één keer op tot eerstegraadsdocent. Er is geen tweedegraadsbevoegdheid in te behalen; het zijn zogenaamde ongegradeerde lerarenopleidingen. Na afronding van deze opleidingen ben je bevoegd om les te geven in het basisonderwijs, gehele voortgezet onderwijs en het mbo.

Resultaat
Behalen Bachelor (HBO niveau 6) diploma en baanperspectief als zelfstandig tweedegraads docent VO/VSO (gehele vmbo en onderbouw havo/vwo), praktijkonderwijs, MBO en in het volwassenonderwijs.

Toelatingseisen

  • Toelaatbaar met havo/vwo (met het juiste profiel voor de desbetreffende opleiding), mbo4, bachelor- of masterdiploma. Wanneer je profiel niet past, kun je in aanmerking komen door het behalen van een deficiëntie- of 21+ toets.
  • Ben je niet in het bezit van bovenstaande diploma’s, dan kun je een 21+ toets doen bij de hogescholen wanneer je 21 jaar of ouder bent.
  • Voor kunstvakken is er een toelatingsexamen.

Aanbod in de regio

Hogeschool Viaa:
Naam: Godsdienstleraar deeltijd
Duur: 4 jaar (Instroom in september).
Toevoeging toelating: Versneld te doen met eindcijfer 8 op havo, vwo-diploma, pabo of tweedegraads lerarenopleiding. Tevens versneld bij reeds een werkplek in het vo als godsdienstleraar.

Lees verder op de website: www.viaa.nl

Hogeschool Windesheim:
Naam: Docent en Kennismanager Dienstverlening en Producten
Lerarenopleiding voor de vakken: Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Economie, Engels, Frans, Geschiedenis, Gezondheidszorg en Welzijn, Lichamelijke Opvoeding, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde, Technisch Beroepsonderwijs, Wiskunde. (Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing wordt in Voltijd aangeboden.)
Duur: 4 jaar (Instroom in september).

Lees verder op de website: www.windesheim.nl

ArtEZ Hogeschool voor de kunsten:
Naam: Bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Duur: 4 jaar (Instroom in september).
Afhankelijk van jouw (relevante) vooropleiding, kun je je onderwijsbevoegdheid halen met een verkorte opleiding.

Naam: Bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving op Maat
Duur: 2 jaar (Instroom in september).

Naam: Bachelor Docent Muziek op Maat
Duur: 2 of 3 jaar (Instroom in september).

Lees verder op de website: www.artez.nl

Wil je meer weten? Ga in gesprek met onze instroommakelaar

Graag ga ik met je in gesprek om een geschikte opleidingsroute te vinden en te sparren over jouw wensen en ideeën!

Maak een afspraak