Inzicht in het personeelsverloop

Met de juiste data over personeel kun je als onderwijsorganisatie meer inzicht krijgen in het personeelsverloop en meer grip krijgen op het personeelsbehoud. Daardoor kan een organisatie nu aan knoppen draaien die over 5 tot 10 jaar (nog steeds) effect hebben.

Inzet data-analist

Een data-analist kan het personeelsbestand van een schoolbestuur en/of schoolorganisatie analyseren. Handig, want daardoor kan jouw schoolbestuur gegronde keuzes maken om gelukkig en gedreven personeel te waarborgen en aan te trekken.

Data-traject regio Zwolle e.o.

Vanuit de RAP* bieden we aangesloten po-, vo- en mbo-schoolbesturen uit onze regio een financiële tegemoetkoming aan voor een data-traject met data-analist Peter Hoogeboom. Daarmee ondersteunen we schoolbesturen met het inzichtelijk maken van hun personeelsbestand en het anticiperen op vraagstukken die nu en in de toekomst zorgen voor het behoud en aantrekken van personeel.

RAP-Data-analist-Onderwijs

Bekijk hier de flyer met meer informatie over dit traject.

* De werkzaamheden van data-analist Peter Hoogeboom zijn voor alle po-, vo-, en mbo-schoolbesturen die vallen onder de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) regio Zwolle en omstreken. De RAP werkt op verschillende niveaus aan het terugdringen van het personeelstekort in het onderwijs.

Peter Hoogeboom.data-analist

Personeelsdata in beeld met data-analist Peter Hoogeboom

Met de juiste data over personeel kun je als onderwijsorganisatie meer inzicht krijgen in het personeelsverloop en meer grip krijgen op het personeelsbehoud.

E-mail Peter