Bedoeld voor: 
Degene die reeds in het bezit is van een diploma voor een lerarenopleiding (bachelor of master) en een tweede lerarenopleiding gaat starten, maar instellingscollegegeld dient te betalen. Deze student krijgt geen lerarenbeurs of tegemoetkoming leraren.

Aan te vragen door:
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op: 
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-tweede-lerarenopleiding.jsp