Bedoeld voor: 
Degene die reeds in het bezit is van een diploma voor een lerarenopleiding (bachelor of master) en een tweede lerarenopleiding gaat starten, maar daarvoor instellingscollegegeld dient te betalen.

Let op: Deze student krijgt geen lerarenbeurs of tegemoetkoming leraren. Daarnaast kan je maximaal twee jaar gebruikmaken van de subsidie.

Aan te vragen door:
De student.

Lees verder op: 
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-tweede-lerarenopleiding.jsp