Bedoeld voor:
Instromers van buiten het onderwijs* die schoolleider willen worden in het primair onderwijs en hiervoor een schoolleidersopleiding volgen.

*Met ‘buiten het onderwijs’ wordt bedoeld dat je de afgelopen drie jaar niet in het onderwijs hebt gewerkt als intern begeleider, onderwijsassistent, leraar, schoolleider of adjunct-schoolleider.

Het uitgangspunt is dat een opleiding maximaal 1 jaar duurt.

Aan te vragen door:
De po-school.

Lees verder op:
https://www.dus-i.nl/subsidies/instroom-schoolleiders-po-van-buiten-het-onderwijs

Hoe word je schoolleider in het po? Lees dit artikel.