Bedoeld voor:
Je bent onderwijsondersteunend personeel (onderwijsassistenten of leraarondersteuners) op een basisschool en je wilt graag de pabo volgen.

Aan te vragen door:
De school waar je werkt.

Opmerkingen:
Van 1 januari tot en met 15 oktober 2024 kunnen schoolbesturen in het po en vo de ‘Subsidie onderwijspersoneel opleiding tot leraar’ (SOOL) aanvragen.

Lees verder op:

Voor po: https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijspersoneel-opleiding-tot-leraar-primair-onderwijs 

Voor vo: https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijspersoneel-opleiding-tot-leraar-voortgezet-onderwijs

Starterscoach