Bedoeld voor:
Mensen met een lesbevoegdheid die in dienst zijn bij een school en een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen.

Er is een beperkt budget beschikbaar per onderwijssector. De volgorde waarin DUO de aanvragen behandelt, vind je hier.

De Lerarenbeurs is een zogeheten voorwaardelijke gift. Je hoeft het bedrag niet terug te betalen als je voldoende studiepunten per studiejaar haalt. Deze eis geldt ook als je later in het studiejaar start.

Lees verder op:
https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/

Starterscoach