Het speciaal onderwijs is niet voor iedereen even bekend terrein, terwijl er juist voor deze tak veel nieuwe leraren nodig zijn. Leraren met een hart voor kinderen, die persoonlijke en intensieve begeleiding nodig hebben.

Lijkt jou dit een fantastische uitdaging, zie jij jezelf een waardevolle rol spelen in de ontwikkeling van deze groep kinderen en wil je graag werken in het speciaal onderwijs?

Lees dan hieronder meer over werken in het speciaal onderwijs!

Het speciaal basisonderwijs (sbo)
De groep kinderen met lichtere problematiek en met leer-behoeften waarin een reguliere basisschool niet kan voorzien, kunnen terecht op het speciaal basisonderwijs. Hier worden dezelfde kerndoelen gevolgd als in het reguliere basisonderwijs.
De kinderen hebben extra ondersteuning nodig bij het leren en hun opvoeding. Er wordt gewerkt met kleinere klassen, intensievere begeleiding en een prikkelarme omgeving.

Het speciaal onderwijs (so)
Het speciaal onderwijs richt zich op speciale leerbehoeften. Het bevat 4 clusters:

  • Cluster 1: scholen voor kinderen met een visuele beperking;
  • Cluster 2: scholen voor kinderen met een auditieve beperking, kinderen met een spraakstoornis of communicatieproblemen;
  • Cluster 3: Scholen voor moeilijk lerende kinderen of verstandelijk/lichamelijk beperkte kinderen;
  • Cluster 4: Scholen voor kinderen met ernstige gedrags- en/of psychische problematiek.

Met een bevoegdheid voor het basisonderwijs kun je terecht in het speciaal basisonderwijs. Je kunt met deze bevoegdheid ook werken in het voortgezet speciaal onderwijs, wanneer de school niet zelf examens afneemt.

Ik stimuleer de leerlingen eigenaar te worden van hun eigen leerproces.
Lees Sander's verhaal

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal basisonderwijs door te laten stromen naar het reguliere voortgezet onderwijs, maar dit lukt niet altijd. Naast kinderen uit het speciaal onderwijs vervolgen zij hun route in het voortgezet speciaal onderwijs.

De kerndoelen verschillen van de reguliere route. Afhankelijk van de problematiek wordt in overleg een route bepaald naar een diploma of certificaat in het voortgezet onderwijs.
Met een eerste- of tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kun je hier terecht.

Zij-instromen in het speciaal onderwijs
Met een hbo- of wo-opleiding kun je ook aan de slag als zij-instromer in een werken-lerentraject binnen het speciaal onderwijs. Regelmatig hebben docenten de aanvullende hbo-masteropleiding Special Educational Needs (SEN) gedaan, wanneer ze werken of gaan werken in het speciaal onderwijs.

Scholen voor speciaal onderwijs stellen wel eens als extra vereiste deze te hebben gevolgd, dan wel deze te gaan volgen.

Over de Master Educational Needs en aanbod in de regio.

Resultaat
Behalen master of Education en baanperspectief als onderwijsexpert.

Toelatingseisen

  • Toelaatbaar wanneer je in het bezit bent van een hbo- of wo-diploma
  • Je hebt bij voorkeur een onderwijsbevoegdheid en twee jaar praktijkervaring in het begeleiden van leerlingen/studenten.

Aanbod in de regio

Hogeschool Windesheim:
Naam: Master Educational Needs
Duur: 2 jaar (Instroom in september).

Lees verder op de website: www.windesheim.nl

Wil je meer weten? Ga in gesprek met onze instroommakelaars

Graag gaan we (telefonisch) met je in gesprek om een geschikte opleidingsroute te vinden en te sparren over jouw wensen en ideeën!

Maak een afspraak