Sander Walraven

+1 +1 +1
Ik werk/wil gaan werken in het... Voortgezet onderwijs
Ik heb reeds mijn diploma... HBO

De combinatie lesgeven en begeleiden is voor mij perfect.

Ik ben als 42-jarige sociale enthousiasteling werkzaam op DOC93. Dit is een bovenschoolse opvang, waar leerlingen in alle niveaus ondersteund worden in hun overgang/terugkeer naar een reguliere onderwijsinstelling. Om diverse redenen lukt het hen nog niet om zich daar staande te houden en precies met die zaken gaan wij samen aan de slag.

De combinatie lesgeven en begeleiden is voor mij perfect. Tijdens zowel mijn lessen, als bij individuele gesprekken met leerlingen zet ik mijn didactische en pedagogische vaardigheden in, waardoor ik doorgaans erg afwisselende werkdagen heb. Het begeleiden van deze leerlingen naar een toekomst in onze maatschappij vertaal ik naar mijn lessen Maatschappijleer en Burgerschap. Dit maakt dat ik de actualiteiten goed screen op bruikbaar lesmateriaal.

De ervaringen die ik opdeed voordat ik een Bachelor Leraar Basisonderwijs begon, kan ik goed gebruiken. Ik heb meerdere landen mogen bezoeken tijdens vele reizen in het verleden en om dit te kunnen bekostigen heb ik de nodige banen gehad. Van kerstverlichting ophangen in winkelstraten tot aan eind-redacteur binnen een uitgeverij. Ik heb destijds letterlijk op Schiphol mijn tickets voor de Baltische staten ingeruild om van dat bedrag de eerste betaling te doen voor een deelstudie in Zwolle.

Werkervaring in het voortgezet speciaal onderwijs.

Tijdens mijn deeltijdstudie aan Hogeschool KPZ kreeg ik de kans om werkervaring op te doen in het Cluster 4 onderwijs van het vso. Hier kon ik eindelijk toepassen wat ik tijdens de studie geleerd had. Ik kwam er dan ook al snel achter, dat ik me verder wilde ontwikkelen tot een docent in het VMBO en niet in het PO. Dit doel heb ik kunnen bereiken, toen ik na 3 jaar aan de slag kon bij DOC93.

Momenteel zie ik vooral uitdagingen in het digitaliseren van ons onderwijsaanbod. Ik herken zeker de voordelen van deze genoodzaakte ontwikkeling, maar ik probeer hierbij een goede balans te vinden in het vasthouden van persoonlijk contact. Er wordt relatief veel verwacht van de zelfredzaamheid van leerlingen bij online lessen en ik ben daarin op zoek naar een juiste balans voor nu en voor de toekomst.

Ik geloof dat ik pas in het profiel van een hedendaagse leerkracht. Ik hou de ontwikkeling in het onderwijs goed in de gaten, ik ben in staat om de doelen die per vak gesteld worden zo over te brengen dat leerlingen enthousiast worden over de lesstof en ik stimuleer dat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Ik raad dan ook een ieder aan, die nadenkt om te switchen naar een baan in het onderwijs, dicht bij je zelf te blijven en goed te kijken welke vorm van onderwijs het beste bij jou past.