Bedoeld voor:
Degene die een opleiding gaat volgen tot een volledige lesbevoegdheid en zich voor het eerst inschrijft aan een bacheloropleiding of associate degree. De studie is aan een bekostigde hogeschool en zijn door de overheid gefinancierd. De betaling is wettelijk en er hoeft geen instellingscollegegeld te worden betaald.

Aan te vragen door:
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/recht-op-halvering-collegegeld