Bedoeld voor:
Studenten, zij-instromers of contractanten, die een lerarenopleiding volgen aan hbo of universiteit of hun bevoegdheid halen via een PDG-traject. De school van inschrijving is een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling. De aanvrager komt niet meer in aanmerking voor reguliere studiefinanciering. Afhankelijk van het inkomen (en dat van de partner) kan er een tegemoetkoming worden uitbetaald.

Aan te vragen door:
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp