Bedoeld voor:
Studenten, zij-instromers of contractanten die een lerarenopleiding volgen aan een hogeschool of universiteit of hun bevoegdheid halen via een PDG-traject. De school van inschrijving is een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling.

Afhankelijk van het inkomen (en dat van je partner) kan er een tegemoetkoming worden uitbetaald.

Let op: De aanvrager komt niet meer in aanmerking voor reguliere studiefinanciering. De tegemoetkoming is een gift en geen lening.

Aan te vragen door:
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp