Bedoeld voor:
Degene die een aanstelling heeft gevonden bij een onderwijssector (po,vo, mbo of volwassenonderwijs), het bekwaamheidsonderzoek heeft afgerond en gaat starten met een zij-instroomtraject of PDG-traject. Deze cursist heeft een afgeronde hbo of wo opleiding.

Aan te vragen door:
Het bevoegd gezag dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs