Bedoeld voor:
Onderwijsassistenten die in dienst zijn van bevoegd gezag (geen zzp’ers) en ingeschreven staan bij een opleiding tot leraar.

Aan te vragen door:
Het bevoegd gezag dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar