Bedoeld voor:
Werkenden en niet-werkenden die ouder zijn dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangen.

Met het STAP-budget, ook wel: persoonlijk ontwikkelbudget, kan je kiezen uit erkende opleidingen, trainingen en cursussen, waaronder lerarenopleidingen die in het scholenregister staan.

Aan te vragen door:
Jezelf.

Lees verder op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

Uitleg leerling