Als docent werken in het voortgezet onderwijs is veelzijdig en uitdagend. Je staat jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar bij tijdens hun leerproces en ontwikkeling. Met een hbo- of wo-diploma op zak kun je in 2 jaar docent voortgezet onderwijs worden als zij-instromer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een regulier of een vakgericht zij-instroomprogramma.

Het reguliere zij-instroomprogramma is bedoeld voor mensen die een vakdiploma hebben behaald en zich willen bekwamen in het beroep van docent (bijvoorbeeld in pedagogiek).
De vakgerichte zij-instroom is bedoeld voor geïnteresseerden met een lesbevoegdheid (lerarenopleiding vo of po), maar zich willen omscholen naar een ander vakgebied. Hier staat vooral vakinhoud en vakdidactiek centraal.

Wanneer je een aanstelling hebt kunnen vinden of uitzicht hebt op een aanstelling binnen een school in het vak naar jouw keuze en interesse, kun je direct zelfstandig voor de klas en volg je daarnaast een studie aan een hogeschool.

Het programma
Een programma zij-instromer in beroep voortgezet onderwijs is een bijzondere manier om in maximaal twee jaar tijd je lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs te behalen. Om dit programma te kunnen doorlopen moet je al een hbo- of wo-opleiding afgerond hebben en moet je in dienst worden genomen door een schoolbestuur (een ‘bevoegd gezag’) die dit programma met je wil aangaan.

Daarnaast stelt de wet als eis dat je voldoende maatschappelijke ervaring moet hebben. Wat dat precies inhoudt is niet vastgesteld, maar tijdens het geschiktheidsonderzoek wordt hiernaar gekeken. Het doorlopen van het geschiktheidsonderzoek met positief resultaat dat uitmondt in een geschiktheidsverklaring is de laatste voorwaarde om te kunnen starten als zij-instromer. Op dat moment wordt er een contract getekend door opleiding, werkgever en zij-instromer. De contractvorm en inschaling is verschillend per werkgever.

De school waar je werkt kan vervolgens voor de kosten van de scholing en begeleiding tijdens het traject een subsidie aanvragen bij DUO.

Hoe mooi is het om te mogen helpen in professionele én persoonlijke ontwikkeling!
Lees Bauke's verhaal

Resultaat
Behalen van een lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs (een getuigschrift, geen diploma) en baanperspectief als zelfstandig docent voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Toelatingseisen
Toelaatbaar met hbo of wo.

Aanbod in de regio

Hogeschool Windesheim:
Naam: Lerarenopleiding via Zij-instroom.
Duur: 2 jaar (Instroom in overleg).

Naam: Lerarenopleiding via vakgerichte Zij-instroom.
Duur: 2 jaar.
Instroom: In overleg.

Lees verder op de website: www.windesheim.nl

Wil je meer weten? Ga in gesprek met onze instroommakelaars

Graag gaan we (telefonisch) met je in gesprek om een geschikte opleidingsroute te vinden en te sparren over jouw wensen en ideeën!

Maak een afspraak