Het mbo heeft veel ervaring met docenten en instructeurs die afkomstig zijn uit de beroepspraktijk, zogenaamde zij-instromers. Juist hun kennis en vaardigheden uit de praktijk zijn van groot belang voor het verzorgen van sterk en toekomst-bestendig onderwijs, dat aansluit op de beroepspraktijk.

Als zij-instromer sta je vanaf de eerste dag voor de klas en volg je daarnaast een opleiding. De mbo-school waar je aan de slag gaat, zorgt in samenwerking met de lerarenopleiding voor goede scholing en begeleiding.

Je kunt zij-instromen als docent in het mbo, wanneer een school je vakinhoudelijk bekwaam vindt en je geschikt acht om les te geven. Wanneer je een aanstelling vindt of uitzicht hebt op een aanstelling, kun je een lerarenopleiding via zij-instroom of het PDG-traject starten. Je hebt hiervoor een geschiktheidsverklaring van het bevoegd gezag van de school nodig.

Lerarenopleiding via zij-instroom
Wanneer je aan de slag gaat in het mbo en je graag je tweedegraads bevoegdheid wil halen, kun je een scholingsplan op maat starten. Opdrachten voer je uit op jouw werkplek en in maximaal twee jaar haal jij je lesbevoegdheid. Deze route houdt andere opties voor je open als je op den duur een uitstap wil maken naar bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs of volwassenonderwijs, waarvoor je dan ook bevoegd bent.

Er wordt onderscheid gemaakt in het reguliere of een vakgericht zij-instroomprogramma. Lees meer over dit programma onder: ‘Opleidingen vo’.

PDG-traject (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift)
Dit scholingstraject voor het mbo wordt aangeboden door mbo-instellingen die een directe samenwerking hebben met één of meerdere hogescholen. Vaak zijn dit interne trajecten. Het is vooral interessant voor zij-instromers die onderwijs willen verzorgen bij mbo-opleidingen, waarvoor geen specifieke lerarenopleidingen bestaan. Met een PDG kun je lesgeven in het mbo, maar niet in andere onderwijssectoren.

Technische zij-instromer
Wanneer je een technische achtergrond hebt en wilt gaan lesgeven op het mbo, dan wordt er in diverse regio’s een PDG-traject voor technici aangeboden. Hiermee behaal je je PDG en leer je les te geven in de praktijk.

Je krijgt handvatten om ervoor te zorgen dat je op pedagogisch en didactisch vlak een bekwaam docent wordt.
Lees Timo's verhaal

Resultaat
Behalen van een lesbevoegdheid voor het middelbaar beroepsonderwijs of volwasseneducatie (een getuigschrift, geen diploma) en baanperspectief als docent middelbaar beroepsonderwijs of volwasseneducatie.

Toelatingseisen

  • Lerarenopleiding via zij-instroom: Toelaatbaar met hbo of wo. Je hebt een aanstelling als docent bij een school en op basis van een geschiktheidsonderzoek wordt er bepaald of je in aanmerking komt voor het programma.
  • PDG: Toelaatbaar met hbo of wo en minimaal 3 jaar relevante werkervaring. Heb je geen hbo- of wo-diploma, dan kun je toch toegelaten worden wanneer je minimaal 3 jaar relevante werkervaring hebt en uit een assessment blijkt, dat je beschikt over hbo werk- en denkniveau.

Daarnaast ben je werkzaam op basis van een arbeids- of stageovereenkomst met een omvang van tenminste 0,4 fte en geef je tenminste 8 lessen per week.

Aanbod in de regio

Hogeschool Windesheim:
Naam: Lerarenopleiding via Zij-instroom.
Duur: 2 jaar (Instroom in februari en september).

Naam: Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.
Duur: 10 tot 18 maanden.
Instroom: April.

Naam: Teachers Tech College.
Duur: 8 tot 18 maanden.
Instroom: April.

Lees verder op de website: www.windesheim.nl

Deltion College:
Naam: Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.
Duur: 8 tot 18 maanden.
Instroom: Februari en oktober.

Naam: PDG Techniek (in samenwerking met NHL Stenden).
Duur: 8 tot 18 maanden.
Instroom: Oktober.

Lees verder op de website: www.deltion.nl

Wil je meer weten? Ga in gesprek met onze instroommakelaar

Graag ga ik met je in gesprek om een geschikte opleidingsroute te vinden en te sparren over jouw wensen en ideeën!

Maak een afspraak