Werken in het voortgezet gezet onderwijs is misschien wel het meest veelzijdige vak ter wereld. Het gaat over Darwin, Pythagoras, oorlog, expressie, verliefdheid, groepsdruk, social media en examens. Hoe ga je bijvoorbeeld om met verschillende religies in één klas? Hoe geef je iedereen ruimte om zichzelf te zijn en daarnaast te kunnen leren?
In het mbo begeleid je studenten gericht naar een beroep, waarbij jij jouw vakexpertise kunt uitdragen om dit te bevorderen. Ook in deze sector is er behoefte aan eerstegraads docenten.

Met een eerstegraads bevoegdheid kun je dus lesgeven in het vo en het mbo. Net als bij een tweedegraads bevoegdheid specialiseer je je in één schoolvak of profiel. Veel aankomende studenten kiezen ervoor om eerst een tweedegraads bevoegdheid te halen en vervolgens een eerstegraads bevoegdheid. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld een educatieve master volgen aan een universiteit, een master volgen bij een hbo-instelling of een zij-instroomtraject starten.

Bachelor (eerstegraads) lerarenopleidingen kunst en lichamelijke opvoeding.
De lerarenopleidingen voor kunstvakken en lichamelijke opvoeding leiden je als het ware in één keer op tot eerstegraads-docent. Er is geen tweedegraadsbevoegdheid in te behalen; het zijn zogenaamde ongegradeerde opleidingen. Er gelden andere toelatingseisen dan bij een master tot eerstegraads. Na afronding ben je bevoegd om les te geven in het basisonderwijs, gehele voortgezet onderwijs en het mbo.

Resultaat
Behalen Master of Education en baanperspectief als zelfstandig eerstegraads docent (gehele) vo/vso, mbo en volwasseneducatie.

Toelatingseisen Master

  • Voor een educatieve master (2 jaar): Een afgeronde wo-bachelor die verwant is aan een schoolvak.
  • Voor een educatieve master (1 jaar): Een wo-masterdiploma en 120 behaalde studiepunten (ECTS) aan vakken die verwant zijn aan het schoolvak, behaald in je wo-bachelor of wo-master.
  • hbo-master van een lerarenopleiding (max. 3 jaar): een tweedegraads lesbevoegdheid.
  • Voor een zij-instroomtraject (2 jaar): Een wo-masterdiploma.
  • Master Kunsteducatie: toelaatbaar met een Bachelor diploma.

Toelatingseisen kunstvakken of lichamelijke opvoeding (Bachelor Eerstegraads)

  • Voltijd en deeltijd Bachelor: Vwo, havo, mbo4 of een gelijkwaardig diploma: toelaatbaar. Daarnaast moet je het toelatingsexamen behalen.
  • ‘Op maat’ programma: hbo-kunstvakdiploma of tweedegraads onderwijsbevoegdheid in één van de beeldende kunstvakken. Daarnaast rond je een individueel assessment met succes af.

Aanbod in de regio

Hogeschool Windesheim:
Naam: Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (voltijd en deeltijd)
Duur: 4 jaar (Instroom in september).

Naam: Master Leraar Godsdienst (deeltijd)
Duur: 2 jaar (Instroom in februari en september).

Lees verder op de website: www.windesheim.nl

ArtEZ Hogeschool voor de kunsten:
Naam: Bachelor docent Beeldende Kunst en Vormgeving (voltijd en deeltijd).
Duur: 4 jaar (Instroom in september).

Naam: Bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving op Maat
Duur: 2 jaar (Instroom in september).

Naam: Bachelor Docent Muziek (voltijd)
Duur: 4 jaar (Instroom in september).

Naam: Bachelor Docent Muziek op Maat
Duur: 2 of 3 jaar (Instroom in september).

Naam: Bachelor Docent Theater (voltijd)
Duur: 4 jaar (Instroom in september).

Lees verder op de website: www.artez.nl

Kijk voor een groter aanbod masters bij de verschillende universiteiten in Nederland.

Wil je meer weten? Ga in gesprek met onze instroommakelaar

Graag ga ik met je in gesprek om een geschikte opleidingsroute te vinden en te sparren over jouw wensen en ideeën!

Maak een afspraak