De associate degree Pedagogisch Educatief Professional leidt op voor functies binnen het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdhulp. Je wordt opgeleid tot pedagogisch professional, verbinder, vormgever en initiator. Vanuit specifieke kennis en vaardigheden, kun je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kinderen en jongeren. Je hebt zicht op de begeleidingsbehoeften van kinderen.

Na deze studie kun je bijvoorbeeld de verbinding maken tussen een kinderdagverblijf en een basisschool of tussen jeugdhulp en het onderwijs. Daarnaast kun je gaan werken als leraarondersteuner in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs of mbo.

Resultaat
Behalen PEP hbo-diploma, niveau 5 (geen bachelor). Je kunt als Pedagogisch Educatief Professional aan de slag:

  • Bij een Integraal Kindcentrum waar je in de school als verbindende schakel functioneert.
  • Binnen een school of wijkteam, waar je preventief werkt met kinderen/jongeren, zodat verwijzing naar intensieve hulp voorkomen kan worden.
  • Als leraarondersteuner in het vo, waar je onderwijsactiviteiten verzorgt, verschillende klassen ondersteuning biedt omtrent de ontwikkeling van jongeren en een schakel bent tussen school, ouders en instanties.
  • Als instructeur of technisch onderwijsassistent in het vo of op het mbo, waar je als verbindende schakel functioneert.

Toelatingseisen

  • Bij aanvang dien je relevant werk (betaald of onbetaald) te verrichten bij een instelling binnen de domeinen onderwijs, kinderopvang, sociaal werk of jeugdhulp.
  • Toelaatbaar met havo/vwo, mbo4, bachelor- of master.
  • Ben je niet in het bezit van bovenstaande diploma’s, dan kun je een 21+ toets doen bij de hogescholen wanneer je 21 jaar of ouder bent.
Ik heb de knoop doorgehakt. Dit is wat ik graag wil. Ik krijg nu die kans, dus ik ga ervoor!
Lees Mieke's verhaal

Aanbod in de regio

Hogeschool KPZ:
Naam: AD Pedagogisch Educatief Professional (PEP)
Duur: 2 jaar
Instroom: Februari en september

Lees verder op de website: www.kpz.nl

Hogeschool Viaa:
Naam: AD Pedagogisch Educatief Professional (PEP)
Duur: 2 jaar
Instroom: September

Lees verder op de website: www.viaa.nl

Wil je meer weten? Ga in gesprek met onze instroommakelaars

Graag gaan we (telefonisch) met je in gesprek om een geschikte opleidingsroute te vinden en te sparren over jouw wensen en ideeën!

Maak een afspraak