Bram Winters

+1 +1 +1
Ik werk/wil gaan werken in het... Basisonderwijs
Ik heb reeds mijn diploma... VWO

“Tutoring is een mooie kans om het werkveld van dichtbij te zien, voordat je een studiekeuze maakt”

Op een zonnige maandagochtend loop ik het kindcentrum binnen waar Bram Winters mij al tegemoet komt. Een uitgestoken hand en een vrolijke ‘Goedemorgen’ geven het gevoel welkom te zijn op de Johan Frisoschool in Steenwijk.

Student Pabo

Bram is tweedejaars student Pabo op de Hogeschool Viaa, hij loopt momenteel twee dagen stage per week in groep 6. Vol enthousiasme en met stralende ogen praat Bram over zijn studiekeuze en het meesterschap.

Het zaadje plantte zich bij Bram toen hijzelf van de basisschool af was en bedacht dat hij weer terug wilde naar die ‘veilige’ plek. De stoere en begripvolle meester die destijds de veiligheid bood aan Bram is een groot voorbeeld voor hem geweest.

Meeloopdagen middelbare school

Toen in 5VWO de kans zich voordeed om via het tutorprogramma van de RAP een aantal meeloopdagen met een meester of juf te volgen, greep Bram die met beide handen aan. “Dit was een mooie kans om het werkveld van dichtbij te zien, voordat ik definitief een studiekeus zou maken”, blikt Bram terug. Ook volgde Bram een aantal masterclasses, zodat hij goed wist waar hij voor koos.

Bram-Winters

Motiveren en enthousiasmeren

“Door mijn eigen ervaring wist ik al dat de meester niet iemand is die alleen maar veel weet en vertelt, maar ook iemand die motiveert, enthousiasmeert en werkt aan de leergierigheid van de leerlingen”, vertelt Bram. “In mijn ideaalbeeld creëer ik een veilige sfeer waar kinderen de ruimte hebben om tot leren te komen.”

De groei van kinderen

In zijn lessen wil Bram de leerlingen uitdagen. Hij legt de lat op een passende hoogte voor ieder kind. Daar moet hij eerst de kinderen goed voor kennen. De ene leerling laat hij op een zelfstandige manier ontdekken en via ‘trial & error’ leren en de ander ondersteunt hij met meer persoonlijke begeleiding. “Het is fantastisch om een rol te mogen spelen in de groei die kinderen doormaken”, aldus Bram. Voor de individuele groei is – bij bijvoorbeeld de inspectie – dan ook te weinig aandacht vindt Bram. “Het label ‘achterstand’ gebruik ik liever niet. Ik zie de potentie van elk kind”, zegt Bram.

Waardevolle rol in het leven van een kind

De vriendenkring van Bram is altijd positief geweest over zijn studiekeuze. “Ik merk dat het beroepsbeeld van anderen vaak nog heel ouderwets is”, aldus Bram. “Daarom leg ik altijd uit aan diegene die het maar wil horen dat een vwo-diploma niet te hoog is om de Pabo te gaan doen. En het salaris is lang niet gek. Ik hoef geen bakken met geld te verdienen om gelukkig te zijn.” Daarnaast vindt Bram het belangrijk dat hij een waardevolle rol kan spelen in het leven van een kind of jongere door het te begeleiden en een voorbeeld te zijn in hun leven.

Gepassioneerd

Het mag duidelijk zijn. Hier is een gepassioneerde leerkracht aan het werk. Trots loopt Bram naar ‘zijn’ lokaal en onderweg wordt er gegroet en een high five gevraagd door leerlingen van andere groepen.

Bram Winters

Programma: tutoring en masterclasses

De Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) is aanjager van het tutorprogramma op middelbare scholen. Door leerlingen in te zetten als tutor in het primair- of voortgezet onderwijs wordt een win-win situatie gecreëerd. De tutors maken zo op laagdrempelige wijze kennis met ‘werken’ in het onderwijs en de leraren worden ondersteund en ontlast.

Bij interesse in het docentschap, kunnen de tutors mastersclasses volgen op een hogeschool in de regio. In deze masterclasses krijgen de scholieren een kijkje in de keuken van lerarenopleidingen. Door het werken als tutor en het volgen van de masterclasses worden leerlingen geholpen een weloverwogen studie- en beroepskeuze te maken die idealiter ook tot minder uitval in de lerarenopleidingen leidt.

Wil je meer weten over tutoring, neem dan contact op met Laura Staman (deelprojectleider Samen Werven) via l.staman@viaa.nl.